เฮลท์ แอท โฮมแคร์เซ็นเตอร์

Health at Home ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2558 โดย นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ (หมอตั้ม) มีจุดประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาระบบ

การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุหรือคนไข้สามารถพักฟื้นได้ โดย นพ.คณพล เห็นว่า "ผู้ดูแลมืออาชีพ" (Carepro) คือหนึ่งในหัวใจ

ที่สำคัญในระบบการดูแลที่บ้าน ปัจจุบันเรามีผู้ดูแลมืออาชีพในระบบมากกว่า 300 คน และดูแลคนไข้ที่บ้านไปแล้วกว่า 1,000 ครอบครัว 

ในปี 2563 เราได้เปิดบริการ Health at Home Care Center ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เฮลท์ แอท โฮม เพื่อให้บริการได้ครบวงจร

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ หรือต้องการได้รับการดูแลใกล้ชิดกับทีมสหวิชาชีพ เช่น พยาบาล นักกายภาพบำบัด โดยได้เปิดสาขาแรกที่ ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด โดยมีจุดเด่นคือการนำความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุเข้ามาออกแบบสถานที่และออกแบบบริการให้ได้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านของตนเอง

 

ทีมงานผู้ก่อตั้ง

ทีมงานผู้ก่อตั้ง

Untitled-2-02.jpg

 นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ 

อายุรแพทย์ ผู้สนใจงานดูแลผู้สูงอายุ 

หมอตั้มได้ไปศึกษาต่อเรื่อง Geriatric and Palliative medicine ที่ Month Sinai hospital, NYC, USA 

Untitled-2-01.jpg

พยบ.รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง 

พยาบาลวิชาชีพ ศึกษาปริญญาโทในเรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontology) ที่จุฬาลงกรณ์ นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุมานานกว่า 10ปี