ทีมงานผู้ก่อตั้ง

 นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ 

อายุรแพทย์ ผู้สนใจงานดูแลผู้สูงอายุ 

หมอตั้มได้ไปศึกษาต่อเรื่อง Geriatric and Palliative medicine ที่ Month Sinai hospital, NYC, USA 

พยบ.รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง 

พยาบาลวิชาชีพ ศึกษาปริญญาโทในเรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontology) ที่จุฬาลงกรณ์ นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุมานานกว่า 10ปี