สถานดูแลผู้สูงอายุ

ที่เหมือนอยู่บ้านคุณ

ดูแลผู้สูงอายุ

การทำกิจกรรมบำบัด ป้องกันการเสื่อมถอยของสมองและร่างกาย

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

กายภาพบำบัดฟื้นฟู การทำแผล 

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การดูแลสายสวนปัสสาวะ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ก่อตั้งโดยแพทย์และพยาบาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลแบบ 1 ต่อ 1

มีผู้ดูแลมืออาชีพ

ดูแลส่วนตัวแบบ 1 ต่อ 1

สถานที่น่าอยู่อาศัย

สถานที่ได้ออกแบบด้วยแนวคิด 

“ Make yourself at home ”

อยู่ติดโรงพยาบาล

ราคาโปรโมชั่นเตียงต่อเดือน เริ่มต้นที่

25,000 บาท

 

 

เฮลท์ แอท โฮม แคร์เซ็นเตอร์

56/105 หมู่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (ติดโรงพยาบาลกรุงไทย) 

 
โทร :
LINE :