สถานดูแลผู้สูงอายุ

ที่เหมือนอยู่บ้านคุณ

มีแพทย์ตรวจเยี่ยม

ก่อตั้งโดยทีมแพทย์และพยาบาล

มีแพทย์ตรวจเยี่ยมสัปดาห์ละครั้ง 

ทีมงานดูแลพร้อม 24 ชั่วโมง 

มีทีมพยาบาลและผู้ดูแลพร้อมดูแลตลอดทั้งวัน 

อยู่ใกล้โรงพยาบาล

หากมีเหตฉุกเฉินสบายใจที่มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้

ดูแลผู้สูงอายุ

การทำกิจกรรมบำบัด ป้องกันการเสื่อมถอยของสมองและร่างกาย

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

กายภาพบำบัดฟื้นฟู การทำแผล 

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การดูแลสายสวนปัสสาวะ

ราคาโปรโมชั่นเตียงต่อเดือน เริ่มต้นที่

29,000 บาท

 

 

เฮลท์ แอท โฮม แคร์เซ็นเตอร์

56/105 หมู่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (ติดโรงพยาบาลกรุงไทย) 

 
โทร :
LINE :