top of page

รวมข้อมูลราคาบ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทางเลือกสำหรับ Aging society อัปเดตปี 2023

อัปเดตเมื่อ 16 พ.ค. 2566


รวมข้อมูลราคาบ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทางเลือกสำหรับ Aging society อัปเดตปี 2023

สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลของบ้านพักคนชราเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้กับญาติผู้ใหญ่นั้น วันนี้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเฮลท์ แอท โฮม ได้รวมข้อมูลบ้านพักคนชรามที่น่าสนใจมาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาค่าใช้จ่าย ตำแหน่งที่ตั้ง ก็มีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสม

หรือหากท่านเป็นมือใหม่ในการเลือกสถานที่พักฟื้นให้ผู้สูงอายุทาง นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ ได้มีการเขียนข้อแนะนำในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และบ้านพักคนชราไว้ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิกด้านล่างครับ


เปิดราคา 5 บ้านพักคนชรา/ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ


รวมข้อมูลราคาบ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทางเลือกสำหรับ Aging society อัปเดตปี 2023

แนะนำบ้านพักคนชรา ราคาประหยัด บ้านบางแค

ที่ตั้ง: ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น: 2,000 บาท/เดือน

เป็นบ้านพักคนชราที่รู้จักกันในวงกว้าง ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีวิสัยทัศเป็นผู้นำด้านการให้บริการ และเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุและสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน ให้ความอุปการะผู้สูงอายุชายหญิง สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีความสมัครใจ ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ฐานะยากจนที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนและ ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา

ติดต่อสอบถาม ฝากดูแลผู้สูงอายุ โทร: 02-455-1593

กิจกรรมการเล่นบิงโก บ้านพักคนชรา บ้านบางแค

กิจกรรมการเล่นบิงโก บ้านพักคนชรา บ้านบางแค

กิจกรรมลอยกระธง บ้านพักคนชรา บ้านบางแค

กิจกรรมลอยกระธง บ้านพักคนชรา บ้านบางแค


ที่ตั้ง: เลขที่ 198 ม.11 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ราคาเริ่มต้น: 10,000 บาท/เดือน

สำหรับท่านที่กำลังทรัพย์มากขึน บ้านเย็นจิต คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล รับดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะพักฟื้น เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สถานที่กว้างขวางและสะดวกสบาย เราดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ควบคุมดูแลโดยพยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย

ติดต่อสอบถาม ฝากดูแลผู้สูงอายุ 063-632-9356


ภาพสถานที่บ้านพักคนชรา บ้านเย็นจิตร

ภาพสถานที่บ้านพักคนชรา บ้านเย็นจิตร


ที่ตั้ง: มีทั้งหมด 4 สาขาในกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

ราคาเริ่มต้น: 18,000 บาท อัตราค่าบริการไม่รวม ผ้าอ้อม แผ่นรอง สายดูดเสมหะ อุปกรณ์ทำแผล ไม่คิดค่าบริการ กรณีเปลี่ยนสายปัสสาวะ สายให้อาหาร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮม แคร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท มีปัญหาด้านหารช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นการดูแลเสมือนบ้าน บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ สะอาด ถูกหลักอนามัย โดยมีพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีบุคลากรทางสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ติดต่อสอบถาม ฝากดูแลผู้สูงอายุ 096-405-1562

บรรยากาศ แสนสิริ เนิร์สซิ่งโฮม

บรรยากาศ แสนสิริ เนิร์สซิ่งโฮมที่ตั้ง: เปิดให้บริการ 2 สาขา โดยที่แรกตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลกรุงไทย ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรีและ สาขาสองตั้งอยู่ที่ 50/65 หมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ราคาเริ่มต้น 34,000 บาท

ศูนย์ดูแล Health at home ก่อตั้งโดย นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ ให้บริการได้ครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ หรือต้องการได้รับการดูแลใกล้ชิดกับทีมสหวิชาชีพ เช่น พยาบาล นักกายภาพบำบัด โดยได้เปิดสาขาแรกที่ ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด โดยมีจุดเด่นคือการนำความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุเข้ามาออกแบบสถานที่และออกแบบบริการให้ได้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านของตนเอง

ติดต่อเยี่ยมชมสถานที่ คลิกแอดไลน์

โทร: สาขา นนทบุรี 02-080-3936 ต่อ 9 สาขา รามอินทรา 065-509-2440


ภาพทีมงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Health at home

ภาพทีมงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Health at homeภาพกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Health at home

ภาพกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Health at home


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ KIN Nursing Home

ที่ตั้ง: เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 18 (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

ราคาเริ่มต้น: 36,000 บาท

ออกแบบสถานที่ตกแต่งหรูหราแบบโรงแรม รีสอร์ท อากาศโปร่งโล่งสบาย มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่กลางอาคาร มีพื้นที่สีเขียว การดูแลเหมือนอยู่โรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน อบอุ่น เป็นเอกลักษณ์ “KIN” (คิน) ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อสร้างความสุนทรีย์ต่อผู้เข้ารับบริการ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน

ติดต่อสอบถาม ฝากดูแลผู้สูงอายุ 091-803-3071

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ KIN Nursing Homeดู 19,056 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page